Sensing Streetscapes genomineerd voor RAAK-Award 2021

NOVEMBER 25, 2021, 10:30 – 16:00 (CET), SIA-congres 2021. Hilversum

Nieuwbouw moet vaak binnenstedelijk en daardoor in extreme dichtheden en hoogbouw gerealiseerd worden, waardoor de menselijke maat in het gedrang kan komen. Hoe beleven gebruikers deze veranderende straatruimte? Het onderzoeksproject Sensing Streetscapes van lector Frank Suurenbroek zette neuroarchitectuur en artificial intelligence in om hier antwoord op te geven.

Bijvoorbeeld door eyetracking in te zetten. Welke patronen zijn gelinkt aan de architectuur van de straat? En welke aanpassingen in het ontwerp van de straat verminderen de impact van extreme dichtheid en hoogbouw? Deze data heeft het lectoraat Bouwtransformatie en Urban Analytics van Hogeschool van Amsterdam ingezet om de ontwerppraktijk te innoveren.

Door best practices op een rij te zetten, de gebruiker te interviewen en neuroarchitectuur in te zetten, staat de gebruiker weer centraal. Dit helpt de opdrachtgever om de juiste vragen te stellen en de ontwerper om te laten zien hoe het uitpakt. Zo zet Sensing Streetscapes nieuwe technologieën in om het architectenberoep te vernieuwen.