Meld je aan voor het BNSP Salon: Bouwen aan Leefkwaliteit

BNSP Salon Bouwen aan leefkwaliteit

Wanneer: Woensdag 19 april 2023, 19.30 – 21.30 uur

Locatie: Studio Vinke, De Ruyterkade 107, 1011 AB Amsterdam

Meld je aan via: secretariaat@bnsp.nl onder vermelding van Salon B4WB

Met de vele woningen die in Nederland moeten worden gebouwd, scheppen we voor decennia de condities en kwaliteiten van onze steden. Hoe verhoudt de focus op kwantiteit zich tot de kwaliteit van onze toekomstige stedelijke omgevingen? Speelt well-being als kwaliteit een rol in relatie tot de complexe stapeling aan opgaven? Wat leren we van eerdere periodes en recente plannen?

Startpunt voor de salon is het tweejarig actieonderzoek Building for well-being waarin een consortium van 18 (praktijk)partners samen met het Lectoraat Bouwtransformatie praktijkgericht onderzoekt hoe met extreme verdichting een leefbare omgeving ontstaat (zie: www.building4wellbeing.com).

Als onderdeel van het onderzoek zijn tien recente verdichtingsprojecten geanalyseerd en van ambitie tot realisatie in beeld gebracht. Te zien is de enorme stapeling aan ambities – en de manier waarop en hoe die vorm krijgen in de realisatie. In deze BNSP-salon willen we vanuit dit perspectief samen reflecteren op de huidige praktijk.

Het programma van de avond

19.20 Zaal open

19.30 Welkom door Stefan Bodecker

Na een aftrap met de inzichten uit de plananalyses van Building for well-being (Frank Suurenbroek en onderzoeker Hugo Beschoor Plug)reflecteren:

  • Annemiek Rijckenberg op basis van haar jarenlange ervaring als oud-wethouder met de ontwikkeling van Leidsche Rijn en hoe in de lange bouwtijd ambities en randvoorwaarden veranderden.
  • Mattijs van Ruijven op basis van zijn betrokkenheid als hoofd stedenbouwkundige van de gemeente Rotterdam bij de ontwikkeling van het masterplan Rijnhaven.
  • Joost van Faassen op basis van zijn betrokkenheid bij de ontwikkeling van de Barcode in de gemeente Utrecht als nieuw middel om plannen te beoordelen.
  • Marco Wubben van BPD Bouwfonds Gebiedsontwikkelingen vanuit de rol van de ontwikkelende partij.

21.00 Plenaire discussie

Tussendoor gaan we samen op zoek naar de praktijkervaringen in de zaal – en de lessen en inzichten die dit geeft voor de huidige praktijk.

21.30 Dankwoord en einde