Neuroarchitecture:
Designing High-rise Cities at Eye Level

This book seeks to remedy that by exploring the new hybrid field of neuroarchitecture in which researchers use advanced technology to find out how the body responds to sensory stimuli from the built environment. Neuroarchitecture introduces the discipline and systematically analyses examples of high-density streets in Western cities like Amsterdam, Toronto, Manchester and Oslo. What design solutions have been employed there? And how are the places experienced visually? What lessons we can draw about designing with a human scale? Neuroarchitecture challenges conventional design guidelines and offers practical tips for enhancing the human scale of densely built environments.

> User-experience-based urban design
> Offers practical tools to improve the human-scale attributes of high-density streetscapes
> Includes case studies from Amsterdam, Toronto, Manchester, Oslo and more

Neuroarchitectuur:
Ontwerpen van Hoogbouwsteden op Ooghoogte

Dit boek verkent hiervoor het nieuwe hybride werkveld van de neuroarchitectuur. Onderzoekers maken daarbij gebruik van geavanceerde technologie om na te gaan hoe het lichaam reageert op impulsen uit de gebouwde omgeving. Neuroarchitectuur introduceert het vakgebied en analyseert systematisch voorbeelden van straten met hoge dichtheden in westerse steden als Amsterdam, Toronto, Manchester en Oslo. Welke ontwerpoplossingen zijn er toegepast? En hoe worden de plekken visueel ervaren? Wat leert dat over het ontwerpen met een menselijke maat? Neuroarchitectuur stelt ontwerprichtlijnen ter discussie en biedt praktische handvatten om de menselijke maat van dichtbebouwde omgevingen te verbeteren.

> Over stedenbouw op basis van gebruikerservaring
> Bevat praktische handvatten om de menselijke maat van straten met een hoge dichtheid te verbeteren
> Met voorbeelden van ontwerpen uit Amsterdam, Toronto, Manchester, Oslo en meer

Endorsement:

“As this book shows, the new hybrid field of neuroarchitecture has made it possible for the first time to measure and visualize how people experience their environment and architecture both physically and visually using biometric technology. It offers architects, urban planners and other designers an additional instrument for creating the right conditions for a robust urban environment”
​- Francesco Veenstra, Chief Government Architect of the Netherlands

Voorwoord:

“Zoals dit boek laat zien, opent het nieuwe hybride werkveld van de neuroarchitectuur de kans om met biometrische technologie voor het eerst meetbaar en zichtbaar te maken hoe mensen hun omgeving en architectuur ervaren en visueel beleven. Daarmee biedt het architecten, stedenbouwers en andere ontwerpers een aanvullend instrument om de juiste condities te scheppen voor een krachtige stedelijke leefomgeving” -Francesco Veenstra Rijksbouwmeester

Buy the book:
Order from your favourite online or physical bookshop or directly from the publisher nai010: 
English edition  Dutch edition

Reviews:

StirWorld.com
“Neuroarchitecture’ details mechanisms to achieve human scale within urban spaces”
Read the review

Gebiedsontwikkeling.nu
“Ondanks de nog openstaande vragen maken Suurenbroek en Spanjar duidelijk dat de inzet van technologie en kennis van de neurowetenschappen en omgevingspsychologie van waarde kan zijn om “direct vanuit de perceptie van gebruikers aan de leefomgeving te werken”, zoals ze in hun slotwoord aangeven. Het is te hopen dat zij dit experimentele onderzoek over de ontwerppraktijk van individuele (hoogbouw)straten nog een stap verder brengen – en dan het liefst ook voor complete gebiedsontwikkelingen.”
Read the review

de Architect
“Hoewel het concept neuroarchitectuur haarfijn wordt uitgelegd in het relatief korte derde hoofdstuk, geeft het boek de indruk dat dit onderzoek slechts een eerste stap is in de mogelijkheden van technologie als EEG en ET in combinatie met ontwerpoplossingen. “
Read the review

VLAI0, Vlaamse Overheid
In hun recente boek “Neuro-architectuur: ontwerpen van hoogbouwsteden op ooghoogte” tonen ze aan hoe deze [stedenbouwkundige] principes gecombineerd kunnen worden met geavanceerde technologie uit de neurowetenschappen.
Read the review

If you would like to publish a review
Please contact info@nai010.com to receive a review copy of the book and images.

Interviews associated with the book

Het Parool newspaper
Hoe maken we hoogbouw lichter verteerbaar? En hoe blijven Amsterdammers zich thuisvoelen in dichtbevolkte wijken na de snelle bouw van duizenden nieuwe woningen? Met hypermoderne technieken uit de neurowetenschappen zochten onderzoekers van de HvA het antwoord op de Zuidas. [..]
Lees het interview

Het Financieele Dagblad (FD)
Het is woekeren met ruimte in Nederland. Als er in tien jaar tijd een miljoen woningen moeten komen, dan zullen we wel de lucht in moeten, wil de logica. Maar hoe zorg je voor hoogbouw én een leefbare buurt? ‘Als je hoog en niet zo heel groot woont, wordt de omgeving des te belangrijker.’ [..]
Lees het interview

AUAS
Emerging technology meaures perception of urban areas. In many cities, building up is the only way to meet massive demand. But how can we ensure all of this dense vertical development does not sacrifice urban quality of life? In their book Neuroarchitectuur (‘Neuroarchitecture’), Frank Suurenbroek and Gideon Spanjar show how new technologies can be harnessed to create appealing spaces. ‘We make these places for humans, so let’s also scale them to humans.’ [..]
Read the interview   &  Lees het interview

Book Tour

Boekpresentatie Pakhuis De Zwijger
Auteurs Frank Suurenbroek en Gideon Spanjar demonstreren hoe neuroarchitectuur werkt, delen de inzichten uit het boek en gaan hierover in gesprek met experts. [..]
Lees hier verder

Book Symposium Online
Following the English publication of their book, Neuroarchitecture: Designing High-rise Cities at Eye Level, researchers Frank Suurenbroek and Gideon Spanjar organized an online book symposium with leading international researchers. [..]
Read ENG here   &  Read Dutch here

If you would like further information, or to interview the authors, please email info@nai010.com